AIR foto - Růženin lom


Růženin lom  je významný krajinný prvek a evropsky významná lokalita, bývalý vápencový jámový lom, na severovýchodním okraji Brna na úbočí masivu Hády.
Po letošním suchu získala jezírka trochu jiný tvar :)